Teollisuustaito Oy | Kemikaalirekisteröinti

Kemikaalirekisteröinti - REACH

Eurooppalaisen REACH-asetuksen mukaan kaikki EU:ssa tuotettavat tai EU:n alueelle yli yhden tonnin vuodessa tuotavat kemikaalit pitää rekisteröidä. Uudet kemikaalit pitää rekisteröidä ennen kuin niitä aletaan myydä. Kauemmin markkinoilla olleille aineille on rekisteröintimääräajat vuosittaisen tuotantomäärän mukaan:

  • 1-100 tonnia vuodessa tuotetut/tuodut kemikaalit pitää rekisteröidä 31.5.2018. mennessä
  • Suuremmat tonnimäärät ja myös erityisen haitalliset kemikaalit tonnimäärästä riippumatta on jo pitänyt rekisteröidä.

Rekisteröitävästä kemikaalista on toimitettava kattavat tiedot määrämuodossa Euroopan kemikaalivirastoon:

  • Rekisteröinnin tekeminen on monivaiheinen prosessi ja vaatii perehtymistä rekisteröinnissä käytettävään tietojärjestelmään.
  • Rekisteröinti edellyttää tiedonhankintaa mm. rekisteröitävän kemikaalin ominaisuuksista ja vaikutuksista.

Teollisuustaidon asiantuntijoilla on kokemusta rekisteröinnin tietojärjestelmästä ja kemikaalien ominaisuuksista - tarjoamme sekä hakuprosessiin että hakemuksen sisältöön liittyviä palveluita.

Lisätietoja kemikaalirekisteröinnistä antaa ympäristöinsinööri Silja Keränen, silja.keranen(a)teollisuustaito.fi, 050 467 6734.