Teollisuustaito Oy | Current and New Water Management Solutions at Northern Mines

Kaivosteollisuuden vesienhallinta - katsaus nykytilanteeseen ja kehityssuuntiin

Teollisuustaito Oy:n tuottama katsaus kaivosteollisuuden vesienhallinnan nykykäytännöistä ja kehityssuunnista pohjoisissa olosuhteissa on luettavissa Kaivosvesiverkoston sivustolla:

Current and New Water Management Solutions at Northern Mines

Selvityksessä on tarkasteltu Suomen, Ruotsin sekä Kanadan esimerkkikaivoksilla vallitsevia vesienhallinnan käytäntöjä. Projektin aikana on järjestetty työpaja, jonka aihepiirinä ovat olleet erityisesti uudet suuntaukset kaivosteollisuuden vesienhallinnassa. Työpajaan on osallistunut Kaivosvesiverkoston organisaatioiden edustajia, ja tulokset on sisällytetty oheiseen raporttiin.

Lisätietoja selvityksestä antaa Teollisuustaito Oy:n toimitusjohtaja Annika Hämäläinen: annika.hamalainen(a)teollisuustaito.fi, 040-7234008.

30.8.2017