Teollisuustaito Oy | Teollisuustaito Oy on osa Kaivosvesiverkostoa

Teollisuustaito on osa suomalaista kaivosvesiverkostoa

Teollisuustaito Oy on osa Kaivosvesiverkoston asiantuntijajoukkoa, joka koostuu mm. suomalaisista kaivosyhtiöistä, kaivosten vesienhallinnan tutkimusorganisaatioista, vesienhallinnan laite- ja palveluratkaisuja toimittavista sekä suunnittelutyötä tekevistä yrityksistä.

Teollisuustaito Oy:n palveluita ovat vesi- ja ainetaseen mallintaminen, vesienhallintaprosessin suunnittelu ja operoinnin tehostamisen menetelmät, sekä teknologiaselvitykset erityisesti sulfaatinpoiston osalta.

Lue lisää verkoston toiminnasta verkoston internet-sivuilta: http://projects.gtk.fi/kaivosvesiverkosto/index.html

Information on Finnish Mine Water Competence Network is available in the following brochure.

 

8.6.2016