Teollisuustaito Oy | Teollisuustaito Oy:n juridiikan palvelut yrityksille

Teollisuustaito Oy:n juridiikan palvelut yrityksille

Teollisuustaito Oy:n palvelutarjontaan sisältyy juridiikan alaan kuuluvien erityisosaamista vaativien palveluiden tarjoaminen asiakkaille. Juridiikan palvelut Teollisuustaito Oy:lle tuottaa HTM Pekka Vaarala.

Tarjousta kannattaa pyytää sekä henkilökunnan koulutustilaisuuksiin että yrityksen toimintatapamallien lainmukaisuuden arvioimiseksi. Pekan mukaan ”Yritysten väliset kansainväliset ja luonnollisesti myös kansalliset sopimukset on erityisen tärkeää arvioittaa juridiikan ammattilaisella”. Usein pienetkin tarkennukset sopimusluonnoksiin pienentävät riskejä, mikäli yhteistyökumppani ei jostakin syystä pysty täyttämään sille kuuluvia velvoitteita.

Vaarallisten aineiden säilyttäminen sekä kuljettaminen asettavat toimijalle monenlaisia vastuita ja lainsäädännön tunteminen on tärkeää, jotta mahdollisen onnettomuustilanteen sattuessa yrityksen toiminta kestää jälkikäteistarkastelun.

Valmiussuunnittelu on yksi Pekan vahvuusalueista. Palvelus kriisinhallintatehtävissä on syventänyt valmiussuunnittelun kokonaisnäkemystä, jonka hän on saanut aikaisemmissa työtehtävissään Rajavartiolaitoksessa ja Puolustusvoimissa. Pekka toteaa ”valmiussuunnittelun olevan tärkeää, mutta vasta harjoittelu takaa sen, että kriisitilanteessa henkilöstö osaa minimoida mahdolliset henkilö- ja omaisuusvahingot. Johdon toiminta sekä viestintä ovat niin ikään keskeisiä kriisinhallinnan elementtejä, joissa ei saa epäonnistua”.

Lisätietoja lainopillisista palveluista ja koulutuksista antavat erikoisjuristi Pekka Vaarala (pekka.vaarala(a)teollisuustaito.fi, 044-5167295) ja toimialajohtaja Kare Lappalainen (kare.lappalainen(a)teollisuustaito.fi, 044-7224643).

 7.11.2016