Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Tietosuoja-asetus tulee voimaan

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus edellyttää yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja, mm. laatimaan rekisteriselosteet erilaisten henkilötietoryhmien tietojen käsittelystä. Lisäksi asetus velvoittaa henkilötietojen käsittelijät kertomaan, minkälaisia tietoja henkilöistä on tallennettuna, ja pyydettäessä poistamaan tai korjaamaan nämä tiedot.

Teollisuustaito Oy:ssä käsitellään mm. asiakkaiden ja asiakkaiden työntekijöiden, kuten koulutuksiin osallistuneiden henkilöjen henkilötietoja. Näiden henkilötietojen käsittelystä on laadittu rekisteriselosteet, joissa kuvataan eri henkilötietoryhmien käytön perusteet, käyttötapa ja tietojen käsittelyyn liittyvät käytännöt. Rekisteriselosteen saa pyydettäessä. Myös lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voi tiedustella yhteyshenkilön kautta: toimitusjohtaja Annika Hämäläinen, annika.hamalainen(a)teollisuustaito.fi, 040-7234008