Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Viranomaisten asiantuntijapalvelut

Teollisuuden lupia myöntävien ja valvovien viranomaisten tehtäviin kuuluu varmistaa, että yritysten toimittamat tekniset dokumentit ovat oikean laajuisia ja sisällöltään riittäviä.
Lue lisää >>

Hydrometallurginen jalostustekniikka

Hydrometallurginen malmin tai rikasteen jalostusprosessi soveltuu köyhempien malmiesiintymien jalostamiseen kuin perinteinen pyrometallurginen tekniikka. Liuotus, saostus ja neste-neste-uutto kuluttavat vähemmän energiaa ja niiden kaasupäästöt ovat tekniikan luonteesta johtuen pienemmät kuin pasutuksen.
Lue lisää >>

Ympäristötekniikka

Prosessiteollisuuden ympäristövaikutusten vähentäminen on kiinteä osa koko kaivoksen tai metallinjalostuksen elinkaarta – huomioimalla ympäristönäkökohdat suunnitteluprojektin alusta aina prosessin ajotapaan saakka saadaan vaikutuksia pienennettyä taloudellisesti edullisemmin.
Lue lisää >>