Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Hydrometallurginen jalostustekniikka

Hydrometallurginen malmin tai rikasteen jalostusprosessi soveltuu köyhempien malmiesiintymien jalostamiseen kuin perinteinen pyrometallurginen tekniikka. Liuotus, saostus ja neste-neste-uutto kuluttavat vähemmän energiaa ja niiden kaasupäästöt ovat tekniikan luonteesta johtuen pienemmät kuin pasutuksen.

Suunnitteilla olevan metallin jalostuslaitoksen ensi vaiheeseen liittyy taloudellisesti kannattavan tekniikan valinta. Teollisuustaito Oy tarjoaa tekniikan selvitykseen ja alkuvaiheen kannattavuuslaskentaan liittyviä palveluita:

  • Käytettävissä olevien tekniikoiden kartoitus
  • Testaus- ja pilotointitarpeen arviointi
  • Taselaskentaan perustuva käyttökustannusarvio
  • Tarvittavat prosessitekniset dokumentit

Teknologiaselvityksen osana tai pian sen jälkeen jalostuslaitoksen suunnitteluprojektiin kuuluu vesienkäsittelyn ja ympäristötekniikan kartoitus.