Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Viranomaisten asiantuntijapalvelut

Teollisuuden lupia myöntävien ja valvovien viranomaisten tehtäviin kuuluu varmistaa, että yritysten toimittamat tekniset dokumentit ovat oikean laajuisia ja sisällöltään riittäviä.

Teollisuustaito Oy tarjoaa viranomaisille tekniikan asiantuntijapalveluita, jotka helpottavat teollisuuden yritysten toimittamien teknisten dokumenttien käsittelyä. Varmistamme esimerkiksi osana ympäristölupahakemusta tai lupapäivitystä tulevien massataselaskelmien, prosessikuvausten ja –kaavioiden tietosisältöä ja arviomme, onko laitoksella käytettävissään viimeisin tieto laitetekniikasta, jolla ympäristövaikutuksia voidaan vähentää.