Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Yrityksen lakisääteiset velvoitteet

Yrityksen työtä ja työn teettämistä säätelevät lait ja asetukset. Yrityksellä pitää olla lakien ja asetusten määrittelemät perusasiat kunnossa liittyen työn teettämiseen ja henkilöstön suojaamiseen työskentelyyn työnantajansa palveluksessa.
Lue lisää >>

TTT-mittarit ja -seurantamenetelmät

Yrityksen tulee seurata ja tilastoida työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä asioita  sekä rakentaa tarvittavat toimintasuunnitelmat niihin liittyen.
Lue lisää >>

Työhyvinvointimalli

Teollisuustaito Oy auttaa asiakasta rakentamaan yritykselle oman työhyvinvointimallin.  Se  pitää sisällään kaiken työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden ylläpitämiseen sekä kehittämiseen liittyvät tarpeet.
Lue lisää >>

Muutostilanteiden hallinta

Toisinaan liiketaloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat toimintatapojen ja usein myös organisaatioiden sopeuttamista uuden toimintaympäristön vaatimusten mukaisiksi.
Lue lisää >>

Riskien ennakointi ja hallinta

Yrityksellä tulee olla tunnustetut menettelytavat riskien hallintaan ja ennakointiin. Erilaisia riskejä liittyy työturvallisuuteen,  ympäristöön , kemiallisiin ja  fysikaalisiin tilanteisiin.
Lue lisää >>

Työterveyden ja työturvallisuuden hallinnolliset ja lainopilliset asiat

Autamme asiakkaitamme erilaisiin työterveyteen , työturvallisuuteen sekä henkilöstöhallinnon  lakisääteisiin ja sopimuksellisiin seikkoihin liittyvissä oikeudellisissa asioissa.
Lue lisää >>