Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Julkishallinnolle

Teollisuuden kanssa työskentelevän virkamiehen ammattitaidon yksi osa-alue on prosessitekniikan perustuntemus. Käytännön kokemukseen perustuva prosessitekniikan koulutus helpottaa asiointia niin yritysten kuin viranomaistenkin kannalta.

Koulutussisältö valitaan viranomaisen tarpeiden mukaisesti. Teollisuustaito Oy tarjoaa koulutusta seuraavista aihealueista:

  • Vesienkäsittelytekniikat kaivoksilla ja metallinjalostuslaitoksilla: saostus, kalvosuodatus, neste-kiintoaine-erotus
  • Materiaalin käsittely: murskaus ja jauhatus
  • Metallien jalostustekniikat: liuotus, saostus, neste-nesteuutto ja neste-kiintoaine-erotukset
  • Paperi- ja massanvalmistustekniikka