Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Murskaus- ja jauhatustekniikka

Louhitun malmion materiaalinkäsittely tulee mitoittaa käsiteltävän raaka-aineen ominaisuuksien perusteella, jotta prosessista tulee laadullisesti ja energian ominaiskulutuksellisesti mahdollisimman kannattava.

Malminkäsittelyn investoinnit ovat monesti mittavia ja niiden käyttökustannukset ovat merkittäviä. Prosessien tulee olla kustannustehokkaita ja päästä niille asetettuihin laadullisiin tavoitearvoihin.

Teollisuustaito Oy:llä on käytettävissään kokemuspohjaista tietoa ja taitoa siitä, kuinka prosesseista saadaan paras hyötysuhde sekä tehokkuus käsittelyn kohteena olevalle malmiolle.  Yhdessä asiakkaan ja laitevalmistajien kanssa suunnittelemme oikeanlaiset prosessit, valitsemme sopivat laitetyypit ja mitoitamme laitteet asiakkaan malmion hyödyntämiseksi jatkojalostusta varten.

Materiaalinkäsittely tarvitsee myös oikean kokoisen ja ammattitaitoisen käyttö- ja huoltohenkilöstön. Teollisuustaito Oy auttaa asiakasta mitoittamaan oikeat operatiiviset ja kunnossapidolliset resurssit prosessien hallintaan. Olemme asiakkaan tukena kouluttamassa henkilöstöä sekä määrittelemme yhteistyössä laitevalmistajien kanssa riittävät kunnossapidolliset toiminnot haluttua lopputulosta varten.