Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Oppilaitoksille

Teollisuuden viimeisimpään kokemukseen perustuvat luennot ja teemapäivät parantavat opiskelijan valmiuksia työelämässä. Käytännön esimerkit tukevat ja motivoivat teoreettista opiskelua.

Teollisuustaidon tekniikan alan koulutustarjonta kattaa seuraavia aihealueita

 • Prosessisuunnittelu
 • Ympäristötekniikka
 • Kaivosten ja metallinjalostuslaitosten vesienkäsittely
 • Murskaus, jauhatus ja materiaalin käsittely
 • Hydrometallurgia
 • Paperi- ja massanvalmistustekniikka

Olemme mukana auttamassa ammattiin valmistuvia opiskelijoita ja heitä kouluttavia oppilaitoksia työelämän työturvallisuuteen ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa.  Riittävien tiedon ja taidon omaavilla tulevaisuuden ammattilaisilla on helpompaa selvitä työelämän erilaisissa haastavissa tilanteissa.

Teollisuustaito Oy kouluttaa uusia työelämän osaajia

 • Työlainsäädännön perusteisiin
 • Työsuojelun perusteisiin
 • Työterveyshuoltolain perusteisiin
 • Riskien ennakointiin ja kartoituksiin
 • Työelämän pelisääntöihin
 • Työhyvinvointiin
 • Esimiehen velvollisuuksiin
 • Johtamisen perusteisiin