Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Päästöjen vähentäminen ja BAT

Prosessiteollisuuden ympäristövaikutusten vähentäminen on kiinteä osa koko kaivoksen tai metallinjalostuksen elinkaarta – huomioimalla ympäristönäkökohdat suunnitteluprojektin alusta aina prosessin ajotapaan saakka saadaan vaikutuksia pienennettyä taloudellisesti edullisemmin.

Aloittavan laitoksen on edullisinta arvioida ympäristövaikutukset jo prosessikonseptia ja kannattavuuslaskentaa tehdessään. Valitsemalla tekniikka, jolla on jo lähtökohtaisesti pienemmät ympäristövaikutukset, säästetään myöhemmin päästöjen vähentämiseksi tarvittavissa laiteinvestoinneissa. Aloittavalle kaivokselle Teollisuustaito tarjoaa

  • Vaihtoehtoisten tekniikoiden vertailun ympäristönäkökohdista
  • Jätevesien, kaasupäästöjen ja kiinteiden jätteiden määrä- ja laatuarvion osana taselaskentaa
  • Kartoituksen vastaavien laitosten ympäristölupamääräyksistä

Toteutukseen ja tuotantoon etenevältä laitokselta edellytetään tarkempaa ympäristövaikutusten arviointia, johon liittyy teknisiä selvityksiä. Vastaavaa edellytetään toimivan laitoksen ympäristöluvan päivityksen yhteydessä ja muutettaessa esimerkiksi prosessin raaka-ainetta tai kemikaalia:

  • Parhaista käytettävissä olevista teknologioista (BAT)
  • Valitun prosessin kuvaus ja kaaviot
  • Laitokselle soveltuvat päästöjen vähentämistekniikat

Teollisuustaidolla on käytettävissään lainopillista osaamista, jolla varmistetaan oikea lain ja asetusten tulkinta.