Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Riskien ennakointi ja hallinta

Yrityksellä tulee olla tunnustetut menettelytavat riskien hallintaan ja ennakointiin. Erilaisia riskejä liittyy työturvallisuuteen, ympäristöön, kemiallisiin ja fysikaalisiin tilanteisiin.

Teollisuustaito Oy suorittaa asiakkaan tukena näihin liittyviä selvityksiä ja kartoituksia. Teollisuustaito Oy auttaa asiakasta rakentamaan myös riskienarviointien menettelytavan yrityksen omaa toimintaa varten sekä kouluttaa asiakkaan henkilöstöä käyttämään menetelmätyökaluja. Työkalujen avulla asiakas voi edelleen kehittää toimintaansa.

Riskien tunnistamiseen, hallintaan ja minimointiin liittyviä työkaluja ovat esimerkiksi:

  • Hazop-tarkastelut
  • Työtehtäväkohtaiset riskinarviointikäytännöt
  • Työaluekohtaiset suojainmäärittelyt