Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Teollisuuden vesienhallinta

Kaivosten vesienhallinta on paljon muutakin kuin pelkkä vedenpuhdistamo. Vesienhallinnan tehokas suunnittelu ja operointi edellyttää vesijakeiden laadun ja määrän tuntemusta ja vesitaseen hallintaa.
Lue lisää >>

Vesienkäsittely ja hydrometallurgia

Kaivoksen vedenpuhdistamo suunnitellaan aina paikalliset ominaispiirteet huomioiden. Vesienkäsittelyssä voidaan hyödyntää samoja tekniikoita kuin hydrometallurgisissa metallien talteenottoprosesseissa.
Lue lisää >>

Päästöjen vähentäminen ja BAT

Prosessiteollisuuden ympäristövaikutusten vähentäminen on kiinteä osa koko kaivoksen tai metallinjalostuksen elinkaarta – huomioimalla ympäristönäkökohdat suunnitteluprojektin alusta aina prosessin ajotapaan saakka saadaan vaikutuksia pienennettyä taloudellisesti edullisemmin.
Lue lisää >>

Viranomaisten asiantuntijapalvelut

Kaivos- ja prosessiteollisuuden tuntemus on eduksi viranomaisille, jotka työskentelevät toimialan valvonta- ja luvitustehtävissä. Toimialan tuntemusta voidaan parantaa esimerkiksi räätälöityjen koulutuspalveluiden avulla.
Lue lisää >>